Polacy pokazują żółtą kartkę ZUS-owi i NFZ

Polacy pokazują żółtą kartkę ZUS-owi i NFZ

Dodano:   /  Zmieniono: 
54 procent Polaków negatywnie ocenia działalność ZUS, a 76 procent jest niezadowolonych z Narodowego Funduszu Zdrowia - to wyniki badania przeprowadzonego przez CBOS.
Negatywne opinie o funkcjonowaniu ZUS przeważają we wszystkich grupach badanych respondentów. Bardziej krytyczni wobec tej instytucji są badani z wyższym wykształceniem, najlepiej zarabiający, mieszkańcy największych aglomeracji, a spośród grup zawodowych - przedstawiciele kadry kierowniczej i specjaliści, technicy i średni personel oraz prywatni przedsiębiorcy. O działalności ZUS nieco lepiej niż pozostali wypowiadają się najstarsi ankietowani oraz emeryci.

Dezaprobata dla działalności NFZ widoczna jest we wszystkich grupach pytanych osób. Fundusz, częściej niż przeciętnie, krytykują mieszkańcy największych miast, osoby z wyższym wykształceniem, badani z gospodarstw domowych o najwyższych dochodach per capita, respondenci mający od 35 do 54 lat, natomiast nieco rzadziej - najmłodsi i najstarsi badani, osoby najsłabiej wykształcone.

W przypadku NFZ, CBOS wskazuje, że "nie sposób stwierdzić", w jakim stopniu na negatywną ocenę tej instytucji miały wpływ ostatnie wydarzenia, np. regulacje związane z finansowaniem leczenia chemioterapią niestandardową, ponieważ o ocenę działalności NFZ pracownia pytała po raz pierwszy.

PAP, arb