Rostowski poszuka pieniędzy w Niemczech i Austrii

Rostowski poszuka pieniędzy w Niemczech i Austrii

Dodano:   /  Zmieniono: 
Minister finansów (fot. KPRM) 
W przyszłym tygodniu Ministerstwo Finansów planuje road show w Niemczech i Austrii, nie będzie on jednak połączony z żadną transakcją - poinformował wiceminister finansów Dominik Radziwiłł.

- W przyszłym tygodniu będziemy mieli szereg spotkań z inwestorami w  Niemczech i Austrii. Nie jest to połączone z żadną transakcją, lecz standardowymi corocznymi kontaktami z najważniejszymi inwestorami -  powiedział Radziwiłł. - Jest to bardzo ważne, zwłaszcza teraz, gdy rynki są trudne i bardzo zmienne. Stały kontakt z inwestorami i lepsze ich zrozumienie naszej sytuacji gospodarczej i politycznej jest jednym z kluczowych elementów wspomagania sprzedaży naszych papierów dłużnych - dodał. Wiceminister finansów poinformował również, że resort nie ma jeszcze szczegółowych planów emisji zagranicznych w I kwartale 2012 roku.

- Trudno nawet w tej chwili - ze względu na bardzo dynamiczną sytuację w krajach strefy euro - powiedzieć, jaki będzie klimat na rynkach i czy będą równie otwarte na emisje jak co roku w styczniu - podkreślił.

eb, pap