Tyle można odziedziczyć po zmarłym w 2024 roku. Znamy kwotę

Tyle można odziedziczyć po zmarłym w 2024 roku. Znamy kwotę

Liczenie pieniędzy w banku
Liczenie pieniędzy w banku Źródło: Shutterstock
Ile pieniędzy można otrzymać od ZUS po osobie zmarłej w 2024 roku? Warto wiedzieć, że przysługuje tzw. wypłata gwarantowana.

Polacy odkładają pieniądze na swoje konto emerytalne niemal przez całe życie. Nie zawsze udaje się je wykorzystać. Co dzieje się z zawartością konta po śmierci danej osoby? Mogą przejść w posiadanie kogoś bliskiego. Ile odziedziczymy w 2024 roku i kto dostaje takie fundusze?

Dziedziczenie z ZUS po zmarłym w 2024 roku

W 2024 roku z konta w ZUS, czyli tzw. subkonta po zmarłym można dostać konkretne kwoty. Takie fundusze posiadają osoby urodzone po 1968 roku oraz przed 1969 rokiem i należały do Otwartego Funduszu Emerytalnego (OFE). Na takim subkoncie znajduje się 7,3 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, jeśli ubezpieczony nie przystąpił do OFE lub gdy ubezpieczony zdecydował, aby składka była przekazywana wyłącznie na subkonto w ZUS, 4,38 proc. składki emerytalnej, jeśli ubezpieczony w trakcie okna transferowego złożył oświadczenie o dalszym przekazywaniu składek do OFE w wysokości 2,92 proc. podstawy.

Po zmarłym przysługuje wypłata gwarantowana. Mowa tu o jednorazowym świadczeniu wypłacanym po śmierci emeryta, który nabył prawo do emerytury docelowej po osiągnięciu wieku 60/65 lat i miał subkonto w ZUS. Dostają je osoby uposażone, czyli wskazane w polisie na życie i upoważnione do wypłaty świadczenia. Może to być ktoś bliski z rodziny, ale także przyjaciel czy opiekun. Pieniądze otrzymamy tylko wtedy, gdy nie minęły 3 lata od pobrania pierwszej emerytury docelowej przez zmarłego.

Tyle pieniędzy można dostać od ZUS w 2024 roku

Warto pamiętać, że wysokość wypłaty zależy od środków zgromadzonych na koncie przez zmarłego. Mogą być to bardzo różne kwoty i trudno wskazać jedną konkretną stawkę. Środki zgromadzone na subkoncie w ZUS, uwzględniane są w podstawie przyznanego mu świadczenia emerytalnego.

ZUS podaje, że na subkontach osób, które zmarły, będąc członkami OFE, zgromadzona jest średnio kwota 29 tys. zł. Kwoty regularnie się zwiększają. W 2022 ZUS rozpatrzył łącznie 97 tys. wniosków spadkobierców o wypłatę środków z subkont i wypłacił w ten sposób łącznie 796,5 mln zł. To o 56 mln zł więcej niż rok wcześniej i około 300 mln zł więcej niż w 2020 roku.

twitterCzytaj też:
Czy premia wlicza się do emerytury? Sprawdzamy, czy można ją doliczyć
Czytaj też:
Możesz zwiększyć swoją emeryturę. Wystarczy złożyć dodatkowe dokumenty

Opracowała:
Źródło: pomorska.pl