Czy dojrzały wiek i praca idą w parze?

Czy dojrzały wiek i praca idą w parze?

Dodano:   /  Zmieniono: 

W ostatnich latach w Polsce wzrósł wskaźnik zatrudnienia osób po 50. roku życia. Niestety nie oznacza to, że problem aktywizacji zawodowej tej grupy został rozwiązany.

Jak wynika z raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Polska - w celu wyrównania szans ludzi po pięćdziesiątce na rynku pracy - powinna dokonać zmian w dwóch zasadniczych obszarach. Jednym z nich jest opieka zdrowotna. ,,Choroby to przyczyna wielu ograniczeń w życiu tej grupy. Jeśli chcemy wykorzystywać potencjał osób po 50. roku życia, musimy zadbać o to, aby ich stan zdrowia nie wpływał negatywnie na możliwości pozostania na rynku pracy do osiągnięcia wieku emerytalnego" - wyjaśnia w wywiadzie dla serwisu infoWire.pl Małgorzata Sarzalska, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Po drugie należy bardziej zadbać o podnoszenie kwalifikacji osób ponadpięćdziesięcioletnich. Statystyki pokazują, że jedynie mniej więcej 1% z nich się doszkala. ,,System dofinansowania szkoleń, o które mogą ubiegać się pracodawcy dla pracowników, został już wprowadzony. Potrzeba dalszych działań, uświadamiających szefom, że inwestowanie w rozwój kadry nie musi być kosztowne i może odbywać się np. na zasadzie wzajemnego uczenia się osób zatrudnionych w firmie" - podkreśla ekspertka.

Kluczowa dla poprawy sytuacji ludzi po 50. roku życia na rynku pracy jest również zmiana ich myślenia. Trzeba uświadamiać, że podnoszenie własnych kwalifikacji jest niezbędne, aby móc zachować pracę. Niestety według wielu osób u schyłku kariery zawodowej nie ma potrzeby się dokształcać.dostarczył infoWire.pl