Nowe świadczenie dla pewnej grupy osób. Przyznano już prawie 20 tys. dodatków

Nowe świadczenie dla pewnej grupy osób. Przyznano już prawie 20 tys. dodatków

Świadczenie
Świadczenie Źródło: Pixinio
Ponad 18 tys. dodatków do emerytur przyznano strażakom ochotniczych straży pożarnych - podało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA). Przepisy w tej sprawie obowiązują od początku tego roku.

Wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Dariusz Klimczak zwrócił się w ramach interpelacji poselskiej do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) z pytaniem o tzw. świadczenia ratownicze dla strażaków ochotniczych straży pożarnych. Jak przypomina Dziennik Gazeta Prawna, chodzi o dodatkowe 200 zł doliczane do emerytury, przysługujące ochotnikom, o ile oprócz osiągnięcia wieku emerytalnego wykażą oni bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych przynajmniej raz w roku, przez 25 lat w przypadku mężczyzn i 20 lat w przypadku kobiet.

Ponad 18 tys. dodatków

Z danych przekazanych przez MSWiA wynika, że od czasu wprowadzenia przepisów ws. świadczeń ratowniczych, czyli od początku tego roku przyznano łącznie 18 147 takich dodatków. Najwięcej było ich na Mazowszu (3904), a także w województwach lubelskim i podlaskim (odpowiednio 2430 i 1501). Najmniej zaś w województwie lubuskim (93).

Resort zaznacza, że nie posiada obecnie danych dotyczących negatywnych decyzji w sprawie przyznania świadczenia ratowniczego. MSWiA informuje natomiast, że dotychczas nie rozpoznano jeszcze blisko 80 wniosków.

Wiceszef PSL zapytał również w interpelacji poselskiej o mechanizm dokumentowania udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Potwierdzeniem udziału w takiej akcji jest m.in. pisemne oświadczenie trzech świadków, które wymaga potwierdzenia przez właściwego wójta. Klimczak postawił pytanie, o to w jaki sposób oświadczenia są weryfikowane.

W odpowiedzi MSWiA – jak podaje Dziennik Gazeta Prawna – podkreśliło, że ustawa nie reguluje sposobu weryfikacji oświadczeń świadków potwierdzających bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Jednak składający takie oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli o świadomości o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Resort zwraca uwagę, że o przyznaniu świadczenia ratowniczego rozstrzyga w drodze decyzji administracyjnej komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej. Zatem to na nim spoczywa obowiązek ustalenia stanu faktycznego, zebrania materiału dowodowego i dokonania oceny, czy konkretna okoliczność została udowodniona. Z kolei wójt, burmistrz lub prezydent miasta weryfikują wyłącznie pisemne oświadczenie świadka, który potwierdza udział danego ochotnika w akcjach. Z tego względu – jak podkreśla MSWiA – ocena ta ma charakter wstępny i nie musi polegać na jednoznacznym rozstrzygnięciu, czy opis wydarzeń w całości oddaje ich rzeczywisty przebieg.

Czytaj też:
Rząd znowelizował tzw. ustawę sankcyjną. Złe wieści dla firm objętych restrykcjami

Źródło: Gazeta Prawna
 0

Czytaj także