Warta rośnie w ubezpieczeniach indywidualnych

Warta rośnie w ubezpieczeniach indywidualnych

Dodano:   /  Zmieniono: 

Spółki Warty osiągnęły w I półroczu 2014 r. 2,4 mld zł przychodów ze składek brutto. Dynamika sprzedaży majątkowych ubezpieczeń indywidualnych na poziomie 102% i znakomita rentowność potwierdzają, że Warta jest dobrze przygotowana do rywalizacji na konkurencyjnym rynku.

Przychody - ważniejsze dane:

  • 1,83 mld zł - przychody ze składek brutto TUiR ,,WARTA" S.A.
  • 548 mln zł - przychody ze składek brutto TUnŻ ,,WARTA" S.A.

Rentowność - ważniejsze dane:

  • 94 mln zł - wynik techniczny TUiR ,,WARTA" S.A.
  • 153 mln zł - wynik finansowy TUiR ,,WARTA" S.A.
  • 28 mln zł - wynik techniczny TUnŻ ,,WARTA" S.A.
  • 22 mln zł - wynik finansowy TUnŻ ,,WARTA" S.A.

 Majątkowa Warta zebrała w I półroczu 2014 r. 1,83 mld zł składek przypisanych brutto. Przychody w kluczowym na polskim rynku segmencie, ubezpieczeniach komunikacyjnych, wyniosły ponad 1 mld zł. Łączna dynamika w ubezpieczeniach indywidualnych wyniosła 102%.

- Szczególnie cieszy fakt, że wzrost został osiągnięty we wszystkich najważniejszych liniach ubezpieczeń indywidualnych. Dynamiki w ubezpieczeniach komunikacyjnych oraz dla małych i średnich firm sięgają 102%, a w ubezpieczeniach mieszkaniowych dynamika przekroczyła 103%. Wzrost na tak konkurencyjnym rynku jest potwierdzeniem sukcesu naszej strategii wdrażanej od początku tego roku - mówi Jarosław Parkot, prezes TUiR ,,WARTA" S.A. i TUnŻ ,,WARTA" S.A.

Przypomina, że klienci obsługiwani przez sprzedawców spółki uzyskali łatwiejszy dostęp do szerszej oferty: wszyscy agenci oferują ubezpieczenia zarówno marki HDI, jak i Warta. W drugim kwartale sprzedawcy mieli już do dyspozycji pełną, odpowiednio spozycjonowaną ofertę indywidualnych ubezpieczeń komunikacyjnych, mieszkaniowych oraz dla małych i średnich firm. W efekcie rośnie sprzedaż we wszystkich tych liniach. Co ciekawe, w szczególności dotyczy to pakietów ubezpieczeń dobrowolnych o bardzo szerokim zakresie: AC Komfort (111% dynamiki) czy Warta Dom Komfort (109% dynamiki).

-To niewątpliwie nasz duży sukces, że nowa szeroka paleta ubezpieczeń detalicznych została tak dobrze przyjęta przez klientów i oferujących ją agentów. Szczególnie, że docieramy w większym stopniu do atrakcyjnych grup klientów, dla których ważna jest jakość ubezpieczenia. Widać, że umiejętnie wykorzystujemy posiadany potencjał do zwiększania sprzedaży ubezpieczeń dobrowolnych - mówi Jarosław Parkot.

Potencjał liczącej 20 tys. osób sieci sprzedaży obu spółek Warty jest wykorzystywany do rozwoju spółki życiowej. Rośnie liczba agentów majątkowych, oferujących również ubezpieczenia na życie. W 2014 roku już blisko 700 agentów zaproponowało swoim klientom majątkowym ubezpieczenie na życie. Klienci bardzo dobrze przyjęli też zupełnie nową ofertę ubezpieczenia Warta dla Ciebie i dla Rodziny. To program ubezpieczeniowy o unikalnej konstrukcji, dający ochronę zarezerwowaną dla dużych grup, również klientom indywidualnym. Jego głównym adresatem są osoby wykonujące wolne zawody czy mikro przedsiębiorcy. Ta strategia przynosi wzrost sprzedaży w ważnych dla spółki życiowej segmentach. Dynamika przychodów z ubezpieczeń ze składką regularną wyniosła 102%, a z ubezpieczeń grupowych 109%. Łącznie życiowa Warta zebrała po I półroczu ponad 548 mln zł składek.

Zainteresowanie ofertą spółki rośnie, bo należy ona do najszerszych i najlepszych na rynku. Doceniają to klienci i eksperci przyznając nagrody. Warta jako jedyny ubezpieczyciel na rynku zdobyła tytuł Laur Konsumenta - Lider Dekady 2004-2014. Wyróżnienie jest ukoronowaniem sukcesów Warty odnoszonych w tym ogólnopolskim plebiscycie na przestrzeni ostatnich 10 lat. Z kolei ubezpieczenia komunikacyjne Warty już trzeci raz z rzędu zdobyły srebrne godło Konsumencki Lider Jakości w programie konsumenckim Strefy Gospodarki, dodatku do Dziennika Gazety Prawnej.

Sukcesy sprzedażowe przekładają się na znakomitą rentowność spółek Warty. Mimo trwającej ostrej konkurencji cenowej wynik techniczny spółki majątkowej wzrósł ponad czterokrotnie, do niemal 94 mln zł. Wynik finansowy na poziomie 153 mln zł, był również lepszy niż wykazany w analogicznym okresie roku ubiegłego. Spółka życiowa również poprawiła obydwa podstawowe parametry rentowności. Wynik techniczny sięgnął 28 mln zł, a wynik finansowy przekroczył 22 mln zł.

Obie spółki tradycyjnie gwarantują swoim klientom stabilność. Wskaźniki bezpieczeństwa finansowego kształtują się na poziomie wyższym od wymogów ustawowych. Po I półroczu 2014 r. wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi w TUiR Warta wyniósł 286%, a wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami 122%. Dla spółki życiowej te wskaźniki wyniosły odpowiednio 255% i 112%. Warto też przypomnieć, że obecnie rating Warty, przyznany przez Standard & Poor's jest na poziomie A+ z perspektywą stabilną. TUiR Warta jest jedynym z zarejestrowanych w Polsce ubezpieczycieli z tak wysoką oceną.

 


dostarczył infoWire.pl
Źródło: Grupa WARTA

infoWire.pl