Co ze środkami w ZUS po śmierci ubezpieczonego? Zakład zachęca do jednej rzeczy

Co ze środkami w ZUS po śmierci ubezpieczonego? Zakład zachęca do jednej rzeczy

Pogrzeb. Zdjęcie poglądowe
Pogrzeb. Zdjęcie poglądowe Źródło: Shutterstock / Ground Picture
Środki zapisane na subkoncie w ZUS podlegają podziałowi i wypłacie w razie m.in. śmierci ubezpieczonego - przypomina ZUS. Rzecznik instytucji podkreśla, że warto wskazać osoby uprawnione do otrzymania tych środków, gdyż brak takiego oznaczenia oznacza, że wchodzą one do masy spadkowej.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że jeśli ktoś posiada środki zapisane na subkoncie w ZUS, to może wskazać osoby uprawnione do ich otrzymania w przypadku swojej śmierci. W każdym czasie można też zmienić swoją wcześniejszą dyspozycję.

Środki po śmierci ubezpieczonego. ZUS wyjaśnia

ZUS informuje ubezpieczonego, który nie zawarł umowy z otwartym funduszem emerytalnym (OFE), o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o stosunkach majątkowych istniejących między nim a jego współmałżonkiem oraz o tym, że może wskazać osoby uprawnione do otrzymania środków po jego śmierci

– Warto z tego skorzystać. Brak takiego wskazania oznacza, że środki zapisane na subkoncie wchodzą do masy spadkowej – podkreśla rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Dyrektor Ubezpieczeń i Składek ZUS Ewa Kosowska podkreśla, że w przypadku śmierci osoby, która nie była członkiem OFE i dla której ZUS prowadził jedynie subkonto, na podstawie złożonego wskazania, ZUS "informuje osoby uprawnione do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie osoby zmarłej o możliwości złożenia wniosku o wypłatę, pomimo faktu, iż przepisy ustawy nie nakładają na ZUS takiego obowiązku".

Podział środków na subkoncie – jak wskazuje ZUS – będzie dokonywany w oparciu o złożone przez ubezpieczonego oświadczenie i wskazanie, na podstawie wniosku, osoby uprawnionej do tych środków. Środki zgromadzone na subkoncie zmarłego, które nie zostaną podzielone w zakresie, w jakim stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej, przekazywane są osobom wskazanym przez zmarłego, a w przypadku ich braku – wchodzą w skład spadku.

Wystarczy złożyć wniosek

ZUS zwraca uwagę, że nie trzeba korzystać z pośredników (firm), aby uzyskać wypłatę z subkonta w ZUS. Wystarczy przyjść do ZUS i złożyć odpowiedni wniosek.

Jeśli ubezpieczony posiada subkonto w ZUS i jednocześnie jest członkiem OFE, proces podziału środków rozpoczyna się w funduszu emerytalnym. Oznacza to, że w pierwszej kolejności musi złożyć stosowny wniosek do swojego OFE, aby otrzymać należne środki.

Państwowy ubezpieczyciel zakłada subkonto osobom urodzonym po 1968 roku. Osoby urodzone przed 1969 rokiem mają subkonto wyłącznie w sytuacji, gdy należą do OFE.

ZUS przypomina, że na subkoncie zapisuje informacje o:

  • zwaloryzowanej wysokości wpłaconych składek wraz z odsetkami za zwłokę i opłatą prolongacyjną,
  • kwocie środków przekazanych przez OFE, które odpowiadają wartości 51,5% umorzonych jednostek rozrachunkowych zapisanych na Twoim rachunku w OFE, na 31 stycznia 2014 r.,
  • kwocie środków, które odpowiadają wartości umorzonych przez OFE jednostek rozrachunkowych w związku z ukończeniem przez Ciebie wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego,
  • wysokości należnych i wpłaconych składek.

Czytaj też:
ZUS wydał komunikat dla dorabiających do emerytury. Muszą uważać na zarobki
Czytaj też:
Waloryzacja rent i emerytur. Minister zdradza, ile osób otrzymało wyższe świadczenia

Źródło: ZUS, PAP
 0

Czytaj także